Disclaimer / Voorwaarden Vakantiestation.nl

Vakantiestation.nl kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie die door ons of derden is verstrekt op deze website. Vakantiestation.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van de publicatie van informatie op deze website. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van Vakantiestation.nl, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan Vakantiestation.nl, en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Niets mag van Vakantiestation.nl worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Vakantiestation.nl. Alle rechten zijn voorbehouden aan Vakantiestation.nl, tenzij anders vermeld. Vakantiestation.nl aanvaardt geen frames van Vakantiestation.nl binnen andere websites. Voor alle boekingen op Vakantiestation.nl gelden uitsluitend de algemene voorwaarden van de door Vakantiestation geselecteerde reispartners. Vakantiestation.nl is op geen enkele manier aansprakelijk voor boekingen die gemaakt worden via de geselecteerde reispartners.

Vakantiestation.nl, Zwolle

Copyright

Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. De informatie op deze site is afkomstig van Vakantiestation.nl. Op alle informatie rust copyright en de intellectuele eigendomsrechten op de gegevens berusten bij Vakantiestation.nl en/of de partners van Vakantiestation.nl. Het is niet toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Vakantiestation.nl is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden, beschikbaar te stellen op een netwerk of op andere wijze te (her)verspreiden.

Privacy statement

Vakantiestation.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend met uw toestemming. Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden. Vakantiestation.nl verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden

Contact    Disclaimer